Möt vår advisory board

När vi på The Social Few för ett år sen funderade på att sätta ihop en advisory board visste vi bara vilka perspektiv, kunskaper och kompetens vi behövde för att komplettera oss i vårt arbete för ett inkluderande Sverige.

Inte visste vi att vi skulle lyckas att få med de fantastiska människor vi nu har i boarden – våra förebilder. För cirka en månad sen (maj 21) gick vi ut med vilka som sitter i vår advisory boarden. 

Denna artikeln är en hyllning till dem.

Vilka är med i vår advisory board? Vad gör de så speciella? Kort svar: mycket! Nedan kan du läsa ett axplock av anledningar till varför vi är glada att ha med var och en av medlemmarna i advisory boarden.

Hannes Kerstell

Hannes Kerstell – Co-founder Carve Sthlm, specialist marketing communication.

Varför Hannes? Förutom det faktum att han har ca. 25 års erfarenhet av arbete med PR, kommunikation och marketing så är Hannes är en av de mest ödmjuka personer vi känne.  Vi föll för hans brinnande intresse för jämlikhet och inkludering och hans progressiva sätt att angripa kommunikation kring frågor rörande social hållbarhet och affärsutveckling. Hannes hjälper oss bli vassare på PR och där hans filosofi går i linje med vår: att säga någonting när man först har någonting att säga. 

Indra Sharma – Head of Early Stage Investments på Novax

Varför Indra? Hon brinner för de frågor vi gemensamt driver: jämlikhet, inkludering inom bl.a. tech och hon har till och varit medförfattare till en bok om vikten av kvinnliga förebilder inom techbranschen. Indra hjälper oss bli investment-kloka och vem bättre än Indra (som dessutom har blivit korad till årets investerare!) 

Indra Sharma
Oscar Stege Unger

Oscar Stege Unger – Senior Advisor to the Wallenberg Foundations AB Foundations, Founder & CEO Canucci & Chair Digitalidag

Varför Oscar? Han har jobbat med frågor rörande social hållbarhet både direkt och indirekt via verksamheten  han han verkar inom. Hans genuina intresse för att jämna ut spelplanen – av alla för alla – gjorde att vi frågade om Oscar vill vara en del av TSF-familjen.

Oscars kompetens inom corporate communication och stiftelsearbete gör att han hjälper oss med vår övergripande kommunikation och förhållningssätt mot  större bolag samt stiftelser med fokus på vetenskap och social hållbarhet – gärna i kombination.

Katarina Berg – CHRO, Strategy Operations, Global Workplace Services Spotify

Varför Katarina? Katarina är en av de mest kunniga och kompetenta personer inom HR och har erfarenhet av att bygga organisationer i tillväxtfas – från ett people-perspektiv.

Förutom att vara den i boarden som ofta pratar om vikten om att vi ska bli hållbara som individer – så hjälper Katarina oss bli tillväxt-kloka när det kommer till att expandera sett ur medarbetare. Katarina är inte en främling för arbete med DIB (Diversity, Inclusion & Belonging) då hon sitter i ledningsgruppen för ett bolag med 81 nationaliteter – i bara Sverige.  

Katarina Berg 
Naod Abera

Naod Abera – Head of PR på stiftelsen Friends

Varför Naod? Han är en TSF alumni och har på ett eller annat sätt varit med oss på The Social Few sedan starten. Naod har djup kunskap kring kommunikation med fokus på organisationer som behöver och vill växa – oavsett om det är en startup eller en civilsamhällesorganisation – där den gemensamma nämnaren är att skapa tillgångar för att göra gott.

Idag hjälper Naod oss med kommunikation och affärsutveckling med fokus på civilsamhällesorganisationer och övriga icke-vinstdrivande organisationer.

Anna Schauman – Senior Partner & Senior Search Consultant på Novare Executive Search

Varför Anna? Anna har en gedigen bakgrund inom finansbranschen och är idag partner på ett human capital bolag där hennes fokus är executive search inom just finans. Anna hjälper oss bli ekonomiskt kloka och är en ovärderlig partner för diskussioner kring nya talanger för TSF.

Hon är oerhört generös med sin kunskap och hon, precis som många andra i boarden, sitter på oerhört ovärderliga lärdomar som hon gärna delar med sig av.

Anna Schauman
Ahmed Ali

Ahmed Ali – Utbildningsansvarig / handledare Fryshuset, Vi Behövs & Powerhouse

Varför Ahmed? Ahmed jobbar som projektledare på Fryshuset där han jobbar hands on med unga vuxna och har som passion att hjälpa unga förverkliga sina drömmar. Det gör han med enorm empati, djup förståelse och livsglädje, någonting som gör att man genast slås av hans förmåga att engagera.

Ahmed hjälper oss bli ungdomskloka och ser till att vi aldrig förlorar förankring med den yngre generationen. 

Martin Alskog – Strategy & Executive Coach

Varför Martin? Som strategisk analytiker med enormt intresse för progressiva sätt att jobba med social hållbarhet. Martin hjälpte oss navigera rätt när det begav sig med Covid-19 krisen och hjälper oss sedan dess förbli strategiska i vårt arbete för ett inkluderande Sverige.  Både när det kommer till hur vi bygger företaget och hur vi når ut till personer som delar vårt intresse och våra drivkrafter kring vikten av jämlikhet.

Martin Alskog
Emma Egnell

Emma Egnell – Medgrundare till Hej Engagemang!, Content manager & Producent för Brilliant Minds Foundation

Varför Emma? Vi träffade Emma i samband med hennes arbete med plattformen Brilliant Minds och har sedan dess krokat arm då vi insåg att vi delar visionen om ett jämlikt och inkluderande samhälle och näringsliv.

Emma är dessutom en briljant kommunikatör med stort engagemang för engagemang – någonting hon och hennes team till och med har skrivit bok om!

Stina Boman Wittich – Chairman & co-founder Brainpool Sweden

Varför Stina? Stina jobbar med frågor rörande kognitiv och neurologisk mångfald via Brainpool, en ideell förening med fokus på unga med särskild begåvning. Hon hjälper oss bredda våra kunskaper kring perspektiv kopplat till neurologisk mångfald – ett perspektiv som ofta förbises men som är oerhört viktigt att ha med vid arbete med just mångfald, inkludering och perspektivtäthet. 

Stina Boman Wittich

Vi har tillsammans med vår advisory board diskuterat “Den nya hygiennivån för mångfald och inkludering”. Den artikeln hittar du här!

Vill du också bygga en advisory board? Här kan du få tips på hur du går tillväga för i 8 steg att göra just det! 

RELATED STORIES