The Social View med Sahar Kupersmidt

Hon är styrelseordförande för BEAT diabetes foundation, brinner för allas lika rättigheter och möjligheter och är en av våra förebilder. Vi pratar med andra ord med ingen mindre än Sahar Kupersmidt, EVP (Executive vice president) & Chief People & Culture Officer på NENT Group.

Hej Sahar! Inkludering, jämlikhet, representation, vad tycker du att handlar det om i slutändan?

Det handlar om att få människor att känna sig rättvist behandlade, känna tillhörighet och kunna vara sig själva. Det handlar också om att få med olika perspektiv, på alla nivåer och i alla beslut. Då blir besluten, processerna och produkterna bättre samtidigt som vi kan nå en bredare målgrupp. På Nordic Entertainment Group är inkludering, jämlikhet och representation kärnan i vår verksamhet. Genom att aktivt jobba med alla de benen som i praktiken kokar ner till en sak – att se individen och att vara en förespråkare för sunda värderingar – kommer även affären att blomstra. Idag går mångfald, hållbarhet och lönsamhet hand i hand. För att tydliggöra och ytterligare förankra det i organisationen har vi gjort det till vårt uttalade syfte – att berätta historier, beröra människor och vidga perspektiv. Hos oss har vi två pelare i vår People & Culture-strategi som handlar om precis detta. Den ena pelaren är att jämlikhet, mångfald och inkludering är vår konkurrensfördel. Att investera i dessa områden är att investera i våra medarbetare, övriga intressenter och i affären. Det är helt avgörande, för att vi ska nå vårt syfte. Den andra pelaren handlar om att få hävstång genom vår kollektiva intelligens. Genom att ha representation och mångfald på alla nivåer och i alla beslut blir vår kollektiva intelligens starkare, besluten solidare och produkterna bredare och kan nå en större målgrupp.

Vad tror du krävs för att se positiv förändring i din bransch du verkar i?

Jag tror att det krävs en tydlig strategi, en konkret plan och mätbara mål oavsett bransch. Det är när vi jobbar på samma sätt och lika dedikerat med jämlikhet, mångfald och inkludering som vi gör med affärsmålen som vi kommer att lyckas. Och positiva resultat inspirerar och bidrar till andra positiva resultat, både internt och externt. Att kommunicera vad man gör, varför och vad man uppnått bidrar också till positiv förändring, enligt min erfarenhet.

Vad kan du och personer i din ställning göra för att vara en del av lösningen?

Det finns väldigt mycket jag kan göra. Framförallt kan jag använda min röst och mina plattformar för att öppna dörrar, bygga broar och identifiera möjligheter för fler perspektiv vilket kommer att göra skillnad. Parallellt handlar det om att bygga hållbara och inkluderande strukturer, något vi jobbar mycket med på NENT, så att aktioner så avgörande som inkludering inte är personberoende utan inbyggda i alla våra processer.

Vilka är dina förebilder när det kommer till personer som banar vägen för andra genom att vara generös med sin kunskap, nätverk och som öppnar dörrar där det tidigare varit stängt?

Mina föräldrar - utan tvekan! De riskerade sina liv när de kämpade för demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter i Iran och till slut fick de fly för att rädda mig och mina syskon. De har fortsatt att dedikera all fritid till att hjälpa nyanlända, genom att utbilda, inkludera genom aktiviteter, och hjälpa till att bygga relationer som öppnar dörrar. Det har de gjort genom involvering i olika föreningar, hjälporganisationer och privata initiativ. De har lärt mig att vara den förändringen jag själv vill se.

Vilken fråga ska man som kandidat för ett jobb ställa till sin potentiella arbetsgivare för att få ett hum om det är en arbetsgivare som tar inkludering på allvar?

Om intervjun sker fysiskt på arbetsplatsen tycker jag man ska observera hur stämningen och kulturen verkar vara. Blir du välkommen när du kommer in i byggnaden? Hälsar folk på varandra i korridorerna? Ser människorna ut att trivas på sin arbetsplats? Min kollega Mahamud Osman, som är Head of Diversity & Inclusion hos oss, berättade senare att han iakttog mig när jag tog med honom från receptionen till rummet där intervjun skulle äga rum och såg att jag hälsade på alla vi mötte och alla som gick förbi hälsade på varandra och att det senare var en del i beslutet när han tackade ja till jobbet. Han kände direkt att på NENT fanns det en bra grund att bygga på. Utöver att känna av kulturen väl på plats tycker jag man ska ställa frågan ”Berätta hur ni mäter inkludering och ge exempel på vad ni har gjort senaste året för att få fler att känna sig inkluderade?”. Ett företag som tar inkludering på allvar mäter och följer upp samt har inkludering som en del av sin strategi.

FAKTARUTA

Namn: Sahar Kupersmidt

Känd som/för: Ordförande i BEAT diabetes foundation

Född: Tehran, Iran

Uppvuxen: Norrland

Bor: Stockholm

Utbildningsbakgrund: Filosofi  vid Umeå universitet och Ekonomi vid Linnéuniversitet

Yrkesbakgrund: Kommersiell chef inom media

Drömmer om: Fred och stabilitet i världen

RELATED STORIES