Hur:et in inkluderande kommunikation

Tillsammans med Min Stora Dag har The Social Few genomfört en rad strategiska insatser för att fler svenskar ska få kunskap och information om hur man ger barn möjligheten att få uppleva en Stor Dag. Genom förstudier samt analyser av demografi via Perspetivo skapades en digital strategi för att genom sociala medier nå, engagera och aktivera arabisk- farsi- och somalisktalande föräldrar i Sverige med hög precision. Hela insatsen genomfördes språk- och målgruppsanpassat digitalt av The Social Few. 

Syftet med insatsen har varit att arbeta inkluderande i alla processer för att få föräldrar som inte förstår svenska veta hur Min Stora Dag hjälper samt ansöka om Stora Dagar för sina barn. Efter en första initial insats under våren har vi exempelvis nått över 110 000 arabisktalande föräldrar och engagerat tusentals kring Min Stora Dag. Under hösten görs nya insatser gentemot somalisk- och farsitalande föräldrar i Sverige.

Vill du lära dig mer om hur du skapar en inkluderande kommunikationsstrategi? Ladda ned vår checklista.