Digital påverkan

Den accelererande tekniska utvecklingen i ett växande och mångfacetterat Sverige har resulterat i ett medielandskap under stark förändring. Det förändrade landskapet berikar Sverige med nya perspektiv, innovationer och möjligheter för många företag och organisationer, men även en del kommunikativa utmaningar kring dialoger och informationsinsatser gentemot olika minoritetsgrupper – grupper som vi ofta pratar om, men sällan med.

Idag har en femtedel av Sveriges befolkning en annan modersmål än svenska och över 25 % har utländsk bakgrund. Arabisktalande är den näst största språkgruppen med cirka en halv miljon talande. Ungefär hälften av dessa personer har bott i Sverige i mindre än femton år vilket ställer större krav på att vi målgruppsanpassar våra kommunikationsinsatser och kampanjer med syftet att skapa en större delaktighet, inkludering samt konvertering utifrån den effekt du vill uppnå. 

 

Inkluderande kampanjer på flera språk

Som en byrå med digital spetskompetens använder vi egenutvecklade segmenteringsmodeller för att skapa målgruppsanpassade informationssatsningar, kampanjer och uttag som når, engagerar och aktiverar minoritetsgrupper – lokalt, regionalt eller nationellt.

Exempelvis har vi upp till 98 procent penetration med ett median CTR på 22% bland exempelvis arabisk- somalisk- och persisktalande språkgrupper i Sverige genom Facebook och Instagram. Något vi är unika med i Norden. 

Vi kan hjälpa er med:

  • Inkluderande digitala strategier för att på ett språk- och målgruppsanpassat sätt nå, engagera och aktivera Sveriges största språkgrupper.
  • Digitala uttag, dialoger eller kampanjer i sociala medier där vi med ett iterativt och mätbart förhållningssätt har fokus på reell påverkan och konvertering.
  • A/B-tester för digitalt innehåll på flera språk samt mätning av kommunikationens påverkan hela vägen till konvertering.
  • Språk- och målgruppsanpassning av budskap/innehåll samt framtagning av landningssidor på flera språk inför kampanjer eller informationsinsatser. 
  • Föreläsningar kring inkluderande strategier, kommunikation och marknadsföring.

 

Läs mer om vikten av inkluderande digitala dialoger.

 

Kontakta oss