En ny slags byrå

The Social Few är en insiktsdriven tillväxtbyrå som verkar för inkluderande och hållbara samhällen. Vårt fokus ligger på minoritetsgrupper och icke normativa perspektiv för att bättre framtidssäkra organisationer genom att inkludera fler perspektiv och spegla det samhälle vi lever i. 

Genom egenutvecklade metoder genomför vi språk- och målgruppsanpassade undersökningar, digitala dialoger och informationssatsningar lokalt, regionalt eller nationellt gentemot den fjärdedel av Sveriges befolkning som många ofta pratar om men inte med – minoritetsgrupper. Något vi är unika med i Norden. 

Vi hjälper även organisationer och företag med att framtidssäkra sig själva genom att accelerera innovationstakten genom inkluderande metoder och processer – detta för att bli mer motståndskraftiga i förändring med högre perspektivtäthet, inkluderande infrastrukturer och faciliterande ledarskap. 

Vi initierades år 2016 som en tankesmedja med syftet att utveckla ett HUR i mångfaldsarbete. Tre år senare gick vi ihop med den inkluderande digitala byrån IAC och blev Nordens första byrå med fokus på tillväxt med hjälp av minoritetsperspektiv via data-drivna metoder.