En digital byrå för Sverige i förändring

The Social Few är en insiktsdriven digital byrå som verkar för inkluderande och hållbara samhällen. Vårt fokus ligger på minoritetsgrupper och icke normativa perspektiv för att bättre framtidssäkra organisationer genom att inkludera fler perspektiv och spegla det samhälle vi lever i. 

Genom egenutvecklade  segmenteringsmodeller genomför vi digitala dialoger, informationssatsningar och riktade aktiveringar lokalt, regionalt eller nationellt gentemot den tredjedel av Sveriges befolkning som många ofta pratar om men inte med – minoritetsgrupper. 

 Vi initierades år 2016 som en tankesmedja med syftet att utveckla ett HUR i mångfaldsarbete. Tre år senare gick vi ihop med den inkluderande digitala byrån IAC och blev Nordens första byrå med fokus på tillväxt med hjälp av minoritetsperspektiv via data-drivna metoder med fokus på effekt.