The Social Few

VAD VI GÖR

En digital byrå för ett växande Sverige

The Social Few är en insiktsdriven digital byrå som arbetar för ett mer inkluderande samhälle och näringsliv. Vi finns för dig som vill nå, engagera och aktivera minoritetsgrupper genom språk- och målgruppsanpassade aktiveringar.

Genom egenutvecklade data-drivna metoder arbetar vi med digitala informationskampanjer och dialoger med fokus på unik räckvidd, konvertering, mätbar påverkan och effekt

Vi genomför även fullt representativa och språkanpassade kvantitativa undersökningar genom vårt dotterbolag Perspetivo för att få djupare insikter om attityder och värderingar bland Sveriges största minoritetsgrupper. Något vi är unika med i Norden. 

Vi baserar våra rekommendationer på relevanta insikter från kvantitativa undersökningar och dialoger, analys av öppen data samt utifrån rådande forskning, oftast i samråd med forskare inom det aktuella fältet – allt utifrån din utmaning eller hypotes.

Vårt arbetssätt är insiktsdrivet, inkluderande och inkrementellt med fokus på att lösa reella utmaningar på kort eller lång sikt.  

Som en byrå med digital spetskompetens använder vi egenutvecklade segmenteringsmodeller för att skapa målgruppsanpassade informationssatsningar, kampanjer och uttag som når, engagerar och aktiverar Sveriges minoritetsgrupper – lokalt, regionalt eller nationellt.

Läs om hur aktiverar minoritetsgrupper digitalt här!

Externa insikter/undersökningar

Tillsammans med vårt systerbolag Perspetivo genomför vi kvantitativa undersökningar och dialoger via representativa paneler. Våra paneler har utöver majoritetsbefolkningen även Sveriges växande minoritetsgrupper såsom arabisk-, persisk-, somalisk-, spansk-, och polsktalande mfl. Våra undersökningar är språkanpassade, genomförda utifrån stratifierat slumpmässigt urval, helt anonymiserade och följer GDPR. 

Läs om våra undersökningar här!

HUR VI GÖR

Insiktsdriven och inkluderande approach

DATA

Genom demografiska analyser och målgruppsanpassade dialoger med minoritetsgrupper får vi data på värderingar, attityder, perspektiv och förändring.

INSIKTER

Olika typer av data analyseras och förfinas till relevanta insikter som anpassas för det aktuella uppdraget, utmaningen eller beteendeförändringen.

STRATEGI

Baserat på insikter utvecklar vi digitala strategier med fokus på på reell konvertering och faktisk påverkan, oftast tillsammans med målgrupperna under arbetets gång.

AKTIVITETER

Vi skapar mätbara och digitala kampanjer eller insatser för aktivering av de personer och målgrupper du vill förstå, nå och påverka.

PÅVERKAN

Allt vi gör tillsammans är mätbart. Vi levererar givetvis effekt- och kampanjdata samt ger konkreta förslag för framtida iterationer.

UPPDRAGSGIVARE

Våra samarbeten

NYHETSBREV

Prenumerera inkluderande insikter