The Social View med Siavoush Mohammadi

Han är styrelseordförande för Yari Foundation, en organisation som möjliggör utbildning för ekonomiskt utsatta barn i Iran. Han har också hjälp NASA analysera solen, genom att driftsätta en analytisk miljö på minuter istället för månader, som det vanligtvis skulle ta. Detta innan Eikolytiks kom till. Vi träffar alltså ingen mindre än Siavoush Mohammadi som utöver ovan också är grundare och vd för Eikolytics.   

Vi börjar lite från scratch. Varför anser du att det är viktigt för ett bolag att ha olika perspektiv?

Min bakgrund är till stor del från mjukvaruvärlden, i den kontexten är det en självklarhet med så kallade "agila transformationer" för att öka såväl samsyn, arbetsglädje som produktivitet (d.v.s. bottom line i slutändan). En av nyckelfaktorerna för en lyckad transformation är att man bildar tvärfunktionella team istället för team med enbart en specialitet som man gjorde förut. De olika bakgrunderna, kompetenserna och förmågorna har i min erfarenhet bevisad impact på ett teams förmåga att lösa problem, tänka innovativt och är mycket mer motståndskraftiga mot motgångar. Detta är i teknisk kontext, det är självklart att det översätts till andra erfarenheter och perspektiv. För en hammare ser allting ut som en spik, även om det är en skruv.​

Inkludering, jämlikhet, representation, vad anser du att det handlar om i slutändan?

Det finns olika delar i detta, den självklara och uppenbara delen är så enkel som att vi har gemensamt i världen kommit överens om att vi ska vara jämlika (i.o.m. FNs deklaration om mänskliga rättigheter) så vi har alltså en moralisk skyldighet att verka för det. Men, gör den privilegierade den underprivilegierade en tjänst (alltså avstår från något till förmån för) när de verkar för detta? NEJ! Det är lätt att tro att det är så, men vi har tillräckligt mycket vetenskapliga bevis för att veta att så inte är fallet. För att återkoppla till min kommentar kring självklarheten att bygga tvärfunktionella team inom mjukvaruutveckling så är det helt enkelt så att vi faktiskt får bättre resultat också, förutom alla mjuka värden som också förstärks.​

Vilka utmaningar ser du i de branscher du verkar i – när det kommer till att utöva inkludering, uppnå jämlikhet och skapa en representation som speglar de perspektiv som finns i vårt samhälle?

"Min bransch" kan ses från två perspektiv: mjukvaruutveckling med nischen data & analys samt entreprenör som bygger ett bolag. I det första fallet har den stora kompetensbrist som finns helt enkelt sopat undan eventuella glasögon som tog saker som kön, etnisk bakgrund med mera i beaktande vid rekryteringar. Vi ser även att fler och fler med minoritetsbakgrunder faktiskt tar sig upp till chefspositioner i allt fler bolag, även om det nog fortfarande kan talas om glastak i högsta leden till viss del. Utmaningarna kring att få bra representation i min bransch börjar mycket tidigare än när du söker ditt första jobb. Som exempel, jag gick natur-data på gymnasiet, i vår klass var det fyra tjejer. Sedan Teknisk fysik där det var 20-talet kvinnor i en grupp på 120. Knappast representativt och tveklöst ett problem från mitt perspektiv. Som entreprenör finns det en helt annan typ av utmaningar, men jag tror inte de är "medvetna", utan snarare en konsekvens att vi som kommer från socioekonomiskt mer utsatta områden saknar det nätverk som underlättar byggandet av ett bolag.​

Vad skulle du säga att vi gör rätt i Sverige just när det kommer till din bransch kopplat till frågorna ovan?

Om jag fokuserar på entreprenörsdelen, så skulle jag verkligen vilja lyfta upp att jag tycker att Sverige är fantastiskt land att bygga bolag i, det ekosystem som finns hjälper till att åtgärda de brister i nätverk man oftast har om man är uppvuxen i förorten. Lägg till att det är både enkelt, snabbt och faktiskt billigt att starta ett bolag och testa, så får vi en väldigt fin miljö. Detta återspeglar sig också i den internationella statistiken där Sverige rankas 10:a på listan av världens bästa länder för startups och 2:a på listan av världens mest innovativa länder. Jag tror att detta är en direkt konsekvens av att Sverige har ett relativt starkt socialt skyddsnät, bra (och gratis) utbildning för alla och en sån fantastisk mix av människor med olika bakgrunder. Det betyder däremot inte att vi ska vara nöjda. Många förbättringen har skapat enorma uppsidor för Sverige som innovations- och företagsland. Tänk hur bra vi skulle kunna bli om vi faktiskt också blir jämställda och jämlika.

FAKTARUTA

Namn: Siavoush Mohammadi

Känd som/för: Analytics at scale, att jobba med att demokratisera insikter.

Född: Uppsala

Uppvuxen: Uppsala, Luleå

Bor: Stockholm

Utbildningsbakgrund: Civilingenjör Teknisk Fysik

Yrkesbakgrund: Techentreprenör och filantrop

Drömmer om: Jobbigt att ha många drömmar, men privat en värld där alla barns rätt att vara mätta, trygga och få en utbildning respekteras/är förverkligad. Professionellt en värld där alla företag och organisationer kan arbeta insiktsdrivet, inte bara de redan stora och mäktiga.

RELATED STORIES