Konsten att bygga ett Advisory board

En Advisory board är precis som det låter: en rådgivande styrelse. Styrelsens uppgift är att stötta ens verksamhet och då med fokus på de kompetenser man blir inröstad för. Ex. behöver man stöd i hur man ska tänka kring datasäkerhet, då bör man hitta en person som strategiskt kan rådge inom dessa frågor. Det är oftast på frivillig basis med utgångspunkt i gemensamt kunskapsutbyte. Det är därför viktigt att Advisory boarden sitter på kompetens och perspektiv som ni själva inte besitter. 

Nedan hittar du tips på hur de i åtta steg bygger en Advisory board som passar både er och medlemmarna i rådgivande styrelsen.

Tips 1

Perspektivmätning/-genomgång

Gör först en ordentlig intern check: vilka perspektiv har vi internt sett ur ålder, könsidentitet, modersmål, socioekonomi (gärna vid uppväxt), kunskap, kompetens och andra perspektiv ni anser är viktiga att ha i åtanke.

Identifiera vad ni saknar och behöver

Identifiera vilka perspektiv ni saknar och behöver för att kunna fatta så bra beslut som möjligt för de ni vill påverka. För vår del handlade det om att få in kompetensen vi saknade och behövde såsom HR, finans, PR, scale up med mera. Och då med personer med perspektiv vi själva saknar.

Tip 2
Tips 3

Vision och mission

Har ni inte dokumenterat er vision, mission och värderingar – gör det nu. Färdigställ det gärna i det dokument där ni även har med era övergripande planer de kommande 2, 5 och 10 åren.

Utbyte

Ta även fram underlag för vad de som går med i Advisory boarden får ut av att vara en del av er verksamhet. Ex. kunskapsutbyte mellan medlemmarna i advisory boarden och er eller utökat nätverk.

 

Tips 4
Tips 5

Ta fram en lista på personer

Identifiera personer du tror skulle kunna komplettera er enligt behoven ovan. Och allra viktigast – personer som delar era värderingar. Du vill jobba med det man tidigare refererade till (och som jag anser är totalt underskattat) ”bra folk”. Med det menar jag personer med hög integritet, fina värderingar och som har positiva drivkrafter. ”Viktiga” personer bör, om du frågar mig, inte vara en ledstjärna i arbetet att få fram en bra advisory board. Är personerna utöver ovan även inflytelserika och kan hjälpa er göra världen bättre – det är bara ett plus.

 

Ta kontakt

Kontakta samtliga – det är bara att göra! Oavsett hur svåråtkomliga eller upptagna du tror att dessa personer är, det värsta som kan hända är att de inte svarar eller att de svarar och tackar nej. Och det är inte hela världen. Folk är upptagna. I bästa fall – tackar de ja trots att de är upptagna. För att de tror på er och det arbete ni gör.

 

Tips 6
Tips 7

Säkra att ni har gemensamma värderingar

De personer som blir nyfikna på er och vill veta mer tar ni samtal med. Där delar ni er vision och planer framåt. Här säkrar ni också att ni delar samma värderingar. Deras roll är att stödja er med de kompetenser och perspektiv de besitter. Om ni inte delar värderingar med medlemmar i er Advisory board respekterar ni att få råd som inte går i linje med era värderingar.

Onboarding

När de har tackat ja, se till att on-boarda er finfina advisory board. Ha ett uppstarts-meetup där alla får träffas och där ni ännu en gång går igenom er vision, varför just de fick frågan att bli en så viktig del av er verksamhet och vad ni ser er uppnå tillsammans.

Sätt gemensamma strukturer såsom hur ofta ni ses (om detta inte är etablerat redan under punkt 4) samt upplägget på era träffar. Diskutera även vad som gäller för rådgivning vid behov med enskilda advisory board medlemmar. Ni behöver inte vänta till era meetups för att få tips och råd ni behöver – och vice versa! De kanske vill bolla någonting med er. 🙂

Tips 8
Suzan Hourieh Lindberg

1, 2, 3… kör.

Stort lycka till!

//Suzan Hourieh Lindberg, vd The Social Few

RELATED STORIES