Leda i det nya normala

Zilan Lawan
Zilan Lawan, Ledarskapsstrateg

Det nya normala står runt hörnet. Majoriteten av alla organisationer har under det senaste året genomgått en kris som resulterat i någon form av omställning. Varje kris resulterar till att människors preferenser och beteenden förändras – någon som skett även under denna kris. Vad är viktigt för ledare nu när vi förhoppningsvis börjar att komma ut på andra sidan av krisen av covid-19? 

Det är viktigare nu än någonsin att lyssna på sina medarbetare och skapa dialoger kring hur det nya normala ska formas – tillsammans. Inkludera flera perspektiv och lyssna in vilka förändringar som skett och hur behoven har förändrats.

Det sägs att några av de största innovationerna har utvecklats under en kris. Se din möjlighet som ledare att förvalta och inspirera dina medarbetare, att dela alla nya tankar och idéer de haft och har under denna tid som varit. 

Har medarbetare sett nya sätt att arbeta som är mer effektiva? Är det någon i organisationen som sett nya behov hos kunder, behov som inte funnits innan? Finns det ett affärsområde eller ny produkt som kommer behövas post kris? Behöver kompetensen stärkas och utvecklas i organisationen? 

Möjligheterna är oändliga om du som ledare vågar att satsa på det nya och inte bara falla tillbaka på det som är så nära det tidigare normala som möjligt. 

Mina tips till dig

Ta nu som ledare möjligheten att visa tacksamhet och glädje över att ni nu är på väg i en post-kris fas där ni tillsammans lyckats ta er igenom krisen och börja lägga fokus på hur ni nu vill arbeta framåt. 

Tips till dig som ledare:

  • Kartlägg nya behov och förutsättningar och planera med medarbetare hur detta ska utföras
  • Klargör tydligt det som kommer att fortgå som vanligt i organisationen och det som kommer att förändras helt. 
  • Prata om allt nytt ni har fått syn på om/i organisationen under krisen. Vart behöver ni innovation och hur stimulerar ni den på bästa sätt?
  • Inkludera så många perspektiv du kan som ledare när ni tillsammans formar de nya normala för vi vet att perspektivtäthet leder till högre innovation och tillväxt.

 

Vikten av rätt mindset

Sist men inte minst ditt mindset påverkar dina medarbetares mindset. Som ledare behöver du uttrycka hopp om framtiden och alla möjligheter som uppkommer efter krisen – möjligheter för individen, organisationen, stora som små. Som ledare behöver du tro på att det är möjligt att förändras, motivera för att skapa innovation, våga prata om de utmaningar som uppkommer, tro på dina medarbetare och inkludera de perspektiv du har runtomkring dig. 

Nu är sommaren här och förhoppningsvis innebär det semestertider för även dig. Ta nu tiden att reflektera över ditt ledarskap. Vilka var dina styrkor och utmaningar under det senaste året? Vilka kompetenser behöver du utveckla? Avsätt tid för att utveckla ditt ledarskap så du som ledare kan komma tillbaka med ny energi och kraft för att hjälpa till att forma det ”nya normala” som vi alla måste forma – tillsammans. 

Vill du veta hur du som ledare på bästa sätt efter semestrarna kan inleda arbetet i det nya normala? Hör av dig så pratar vi vidare! Mejla till zilan@thesocialfew.com.

Jag önskar dig en fin start på hösten (även om vi inte riktigt är där ännu)

Zilan Lawan
Ledarskapsstrateg & Partner

RELATED STORIES