The Social VIEW med Nikki Amini

Du har troligen sett henne på tv och då som jurymedlem i Idol, nu senast i Klimatkampen på SVT eller på mycket annat. Hon kommer från den internationella musikbranschen där hon arbetat med världsartister. Vi möter PR-gurun, medieprofilen, föreläsaren och entreprenören Nikki Amini.

Inkludering, jämlikhet, representation är ord vi ofta pratar om i Sverige. Vi börjar med att etablera vad det innebär för Nikki.

– För mig handlar det i stort om allas lika värde och ett rättvist samhälle.

Många pratar om inkludering men få lyfter det faktum att inkludering “görs” och utövas på olika sätt, lite beroende på vilken bransch man är i och/eller vilket yrke man har. Hur inkluderar man fler perspektiv och blir mer tillgänglig för fler i just de branscher du verkar i?

Branscherna och bolagen jag är och varit verksam inom är väldigt homogena och arbetet för att förändra detta går för sakta framåt. Bolag kan ibland uppleva att den kompetens de söker inte finns i den bransch de verkar i. Jag skulle vilja hävda att det är ett problem som branschen själv har skapat, man har inte verkat proaktivt i att synliggöra branschen eller bolag till en bred målgrupp och brett i samhället. Även utbildningar som riktar sig till specifika branscher är inte tillräckligt aktiva med att ha närvaro och synas i andra delar av samhället än den del där de historiskt verkat. Jag tror att utbildningsväsendet och branscherna gynnas av att samarbeta i denna fråga och proaktivt skapa en medvetenhet om de möjligheter som erbjuds i branschen, kanske redan så tidigt som i grundskolan.

Vidare menar Nikki att det inte behöver vara så svårt att göra rätt.

Det är enkla handlingar som kan ge positiva resultat. Skapa tillfällen där branschen möter de unga för att presentera sina bolag, verksamhet och yrkesroller. När jag var ung kände jag inte till någon av de branscher jag senare blev verksam inom. De yrkesroller jag haft och har idag var det ingen i min omgivning som hade där jag växte upp. Att möta de unga i deras miljö eller bjuda in de till bolagets miljö är en enkel gest för att visa vilka möjligheter som finns. Kan man skapa en dröm hos en ung individ har man kommit en bra bit på vägen. De anställda på bolagen som väljer att engagera sig i detta kommer högst troligen även finna det givande att träffa framtida arbetskollegor.

Nikki betonar även vikten av kontinuitet och att implementera en inkluderande infrastruktur i hela organisationen för att se hållbar förändring framåt. Vi frågar: vilka utmaningar ser du i den branscher du verkar i, när det kommer till att utöva inkludering, uppnå jämlikhet och skapa en representation som speglar de perspektiv som finns i vårt samhälle? 

Utmaningen ligger i att göra förändringar som gör skillnad på riktigt. Det behöver finnas kontinuitet och långsiktighet i de initiativ som tas och att man inser värdet av det för bolagets framtid. Det går inte att lyfta dessa frågor enbart för att det anses vara ”trendigt” eller för att bolaget upplever att de ”måste”. Det går heller inte att nöja sig med att försöka porträttera att man är ett inkluderande bolag genom att enbart göra punktinsatser eller lyfta det i sin kommunikation och marknadsföring. Bolagen behöver värdesätta dessa frågor och agera därefter genom alla led i verksamheten.

Vidare frågar vi Nikki vad hon tror krävs för att se en positiv utveckling.

Förändring skapas alltid genom stark vilja och ansträngning. Alla bär ett ansvar i att skapa ett rättvist och inkluderande samhälle såväl som i sin yrkesroll som privatperson. Jag tror att branscher och bolag som satsar på att skapa jämställda och inkluderande arbetsplatser är de som kommer att attrahera framtidens talanger.

Vi ställer frågan: Vad kan du och personer i din ställning göra för att vara en del av lösningen?

Oavsett om det är jag eller någon annan är det viktigt att våga stå upp för sig själv och de värderingar man har. Värderingar har ingen betydelse om vi inte klarar av att leva efter dem även när det sker på bekostnad av vår egen bekvämlighet. Ingen arbetsgivare har hittills varit viktigare för mig än att jag känner att jag kan stå för mina värderingar. Genom att vara den jag är och stå för det jag tror på kan jag kanske inspirera någon annan eller få någon att reflektera över sina perspektiv. Det har inte alltid lönat sig för mig, men förhoppningsvis kan det skapa bättre förutsättningar för den som kommer efter mig.

Nikki har inte enbart verkat inom olika branscher, hon har även verkat på olika marknader. Hon säger att hon har upplevt stora skillnader mellan Sverige och andra marknader när det kommer till frågor rörande jämlikhet, inkludering och representation?

Jag har bott och jobbat i både Los Angeles och London. Jag upplevde definitivt att arbetsplatserna var mindre homogena än i Stockholm redan på den tiden jag var där och nu när jag följt bolagens utvecklingar upplever jag att de kommit längre i just arbetet kring jämställdhet och inkludering. Har man inte tagit tag i dessa frågor förrän nu så ligger man såklart efter och det kommer ta tid att se de riktiga resultaten.

Sverige har länge varit bra på att exportera “den svenska modellen” inom många branscher. Men just vad gäller inkludering, representation och jämlikhet – vi frågar Nikki vad hon anser att vi gör rätt i Sverige?

Sverige har lyckats skapa en ökad medvetenhet vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män, kanske påskyndat av att det är en fråga som har fått mycket utrymme medialt de senaste åren, vilket är bra. Däremot upplever jag att när det gäller mångfald och inkludering har den frågan inte alls fått samma utrymme och resultatet av det är att, i mitt tycke, ligger Sverige efter när det gäller just mångfald och inkludering på både arbetsplatser och utbildningar.

Vi har alla varit där – varit jobbsökande och gått på en del intervjuer. Vanligtvis brukar en intervju bestå av frågor till kandidaten men vi tror att det håller på att vända då många unga väljer aktivt att arbeta för arbetsgivare som är aktivt och autentiskt inkluderande. Vilken fråga ska man som kandidat för ett jobb ställa till sin potentiella arbetsgivare för att få ett hum om det är en arbetsgivare som tar inkludering på allvar?

Min förhoppning är att alla arbetsgivare idag ger ett uppmuntrande svar på en sådan fråga oavsett hur den är ställd, men det är oftast något som visar över tid. Vid intervju stadiet är den känsla kandidaten får av bolaget och kollegorna det viktigaste.

FAKTARUTA

Namn: Nikki Amini

Ålder: 37år

Känd som: Medieprofil, föreläsare, entreprenör

Född: Tehran

Uppvuxen: Stockholm – Järvaområdet, Akalla

Bor: Danderyd

Utbildningsbakgrund: Psykologi & Sociologi vid Stockholms universitet, Strategisk kommunikation vid Berghs School of Communication

Yrkesbakgrund: Musikindustrin nationellt och internationellt, Nöjes- och mediebranschen, Skönhetsbranschen

RELATED STORIES