Över 125 000 personer i Stockholms län har nåtts av kampanjen om vaccination på arabiska, somaliska och farsi.
Tillsammans med Systembolaget har vi blivit nominerande i reklamtävlingen 100-Wattaren i kategorin Employer Branding.
Vi ger Folkhälsomyndigheten och andra aktörer fem tips för att digitalt nå och aktivera utrikes födda svenskar inför vaccin mot Covid-19.
Mångfald, inkludering och delaktighet är avgörande för framtidens organisationer. Genom att inkludera fler perspektiv internt...
Den accelererande tekniska utvecklingen i ett växande och mångfacetterat Sverige har resulterat i ett medielandskap...
Vi får ofta frågor kring nästa medverkan på events och dylikt. Detta med syftet att...