Fem tips kring digital inkludering

I veckan kom uppgifter om att Folkhälsomyndigheten på olika sätt planerar att nå utrikes födda svenskar med syftet att sprida relevant och korrekt information gällande vaccin mot Covid-19.

Detta tycker vi givetvis låter väldigt bra då det sprids en hel del desinformation gällande vaccinet och då man hitintills inte fullt ut lyckats nå eller aktivera stora minoritetsgrupper. Däremot finns det flera kommuner som har lyckats med just detta.

Lösningar finns. Därför vill vi ge tips till FHM och andra aktörer kring hur de kan tänka och hur de ska gå tillväga för att säkra att rätt information kommer till de svenskar många aktörer i dag har minst dialog med.

Läs om våra tips och råd i en längre artikel som publicerats i tidningen Resumé. 

RELATED STORIES