Vaccinationskampanj med Beredskapslyftet

Under våren har The Social Few och Beredskapslyftet genomfört flertalet digitala informationskampanjer skräddarsydd för minoritetspråkgrupper i Stockholmsregionen. Målet har varit att ge korrekt information om covid-19 och pågående vaccination för språkgrupperna arabisktalande, somalisktalande och persisktalande svenskar i Stockholms län.

Initiativet kom från Beredskapslyftet och grundade sig på lärdomar som dragits kring vikten av riktad kommunikation, samt inspiration från andra länder för att nå ut till hela befolkningen.

– Vårt samarbete har alltid haft fokus på att informera om de möjligheter som finns men som inte alltid tas tillvara på av alla svenskar – framförallt minoriteter. Mycket på grund av bristen på information. Fokus för dessa kampanjer är inget undantag, säger Suzan Hourieh Lindberg som är vd The Social Few.

Informationskampanjen hade efter totalt fyra veckor nått en räckvidd på över 70% eller cirka 150 000 personer av alla i dessa tre språkgrupper som varit aktiva på Facebook under perioden. 66% av dem som har engagerat sig i kampanjen har varit mellan 35–65 år. 

Kampanjerna har som helhet även haft ett unikt CTR på cirka 30 procent, vilket innebär att var tredje person som har sett kampanjen också har aktiverat sig. Kampanjen har även resulterat i att över 13 000 personer i målgrupperna besökt 1177.se för att få mer information om vaccination och covid-19 på respektive språk. 

Mer information om initiativet kan du läsa på Dagens Nyheter samt mer om resultatet av den första insatsen.

RELATED STORIES