Den 18 februari startade den digitala vaccinationskampanjen vars mål har varit att ge utvalda målgrupper i Stockholms län korrekt information om covid-vaccinationen för språkgrupperna arabisktalande, somalisktalande och persisktalande svenskar i Stockholms län.

Initiativet kom från Beredskapslyftet och grundade sig på lärdomar som dragits kring vikten av riktad kommunikation, samt inspiration från andra länder för att nå ut till hela befolkningen.

Beredskapslyftet har samarbetat med The Social Few för att genomföra en digital vaccinationskampanj på Facebook, som leder mottagarna till 1177 med uppdaterad information kring vaccinering. Fokus har varit att nå ut med rätt information och att minska risken för desinformation.

Informationskampanjen har efter två veckor nått en räckvidd på över 70% av alla mottagare som varit aktiva på Facebook under perioden från de tre språkgrupperna.

Statistik visar att kampanjen nått över 125 600 personer, varav 66% av dem som har engagerat sig i kampanjen har varit mellan 35–65 år. Kampanjen har hittills ett unikt CTR på cirka 29 procent, vilket innebär att nästan var tredje person som har sett kampanjen också har aktiverat sig. Kampanjen har även resulterat i att över 11 400 personer i målgrupperna besökt 1177.se för att få mer information om vaccination på respektive språk.

Mer information om initiativet kan du läsa på Dagens Nyheter här samt mer om resultatet här.

Läs mer om Beredskapslyftet och deras arbete under covid-19.