OM OSS

En ny slags byrå

The Social Few är en datadriven tillväxtbyrå med digital spetskompetens som arbetar för ett mer inkluderande Sverige.

Vårt fokus ligger på minoritetsgrupper och icke normativa perspektiv för att bättre framtidssäkra organisationer genom att inkludera fler perspektiv och spegla det samhälle vi lever i. 

Vi initierades 2016 som en tankesmedja med syftet att utveckla ett HUR i mångfaldsarbete. År 2019 gick vi ihop med den inkluderande digitala byrån IAC och blev Nordens första byrå med fokus på tillväxt med hjälp av minoritetsperspektiv via data-drivna metoder.

Vi är idag fyra grundare med diversifierade erfarenheter från olika sektorer, branscher och discipliner. Tillsammans talar vi tio språk och kommer från olika delar av Sverige och världen, detsamma gäller för våra partners och leverantörer inom respektive fält eller specialistområde. 

Detta gör att vi inte enbart har kunskap och kompetens för att nå och aktivera minoritetsgrupper, utan även har djupare perspektiv för många av de komplexa målgrupper vi talar med och hjälper våra uppdragsgivare att inkludera.

Vårt arbetssätt är digitalt, iterativt och inkrementellt med fokus på att lösa reella utmaningar på ett mätbart sätt. 

VÅRA TJÄNSTER

Tillväxt genom
inkludering

Genom egenutvecklade metoder genomför vi språk- och målgruppsanpassade undersökningar, digitala dialoger och informationssatsningar gentemot den fjärdedel av Sveriges befolkning som många ofta pratar om men inte med.

Vi hjälper även olika typer av organisationer att framtidssäkra sig själva genom att accelerera innovationstakten - detta för att bli mer motståndskraftiga i förändring med högre  perspektivtäthet, inkluderande infrastrukturer och ledarskap.

Insikter

Interna insikter/perspektivdata

Vi vet att hög perspektivtäthet i kombination med inkluderande ledarskap leder till tio gånger högre innovationstakt. Därför hjälper vi er mäta de perspektiv ni har, de ni saknar och behöver för att kunna skapa bästa möjliga tjänster, produkter, organisation, kommunikation och information. 

Läs mer om perspektivdata!

 

Externa insikter/undersökningar

Vi genomför kvantitativa undersökningar och dialoger via våra egenutvecklade digitala metoder bland arabisk-, persisk-, somalisk-, spansk-, polsk- och engelsktalande minoritetsgrupper i Sverige. Våra undersökningar är språkanpassade, genomförda utifrån stratifierat slumpmässigt urval, anonymiserade och GDPR-säkrade.

Läs mer om våra undersökningar!

Digital Påverkan

Som en byrå med digital spetskompetens använder vi unika insikter och egna segmenteringsmodeller för att skapa mätbara kampanjer och uttag som når, engagerar och aktiverar minoritetsgrupper på ett effektivt sätt via sociala medier. På så sätt har vi upp till 98 procent penetration bland exempelvis arabisk- somalisk- och farsitalande grupper i Sverige. Något vi är unika med i Norden. 

Läs mer om hur vi når minoritetsgrupper digitalt!

Ledarskap

Vi hjälper dig med ledarskapet så att du kan leda i en inkluderande infrastruktur och i perspektivtäta organisationer.

Läs mer om inkluderande ledarskap!

HUR VI GÖR

Vår metod

DATA

Vi samlar och analyserar data via öppna källor samt genom egna kvantitativa/kvalitativa undersökningar internt i organisationer eller med Sverige största minoritetsgrupper.

INSIKTER

Uppgifterna förfinas sedan till relevanta insikter som anpassas för det aktuella uppdraget.

STRATEGI

Baserat på insikter hjälper vi dig att utveckla fungerande strategier med fokus på reell konvertering och faktisk påverkan.

AKTIVITETER

Vi skapar och lanserar mätbara uttag för aktivering av de personer och målgrupper du vill förstå, nå och påverka, internt som externt.

PÅVERKAN

Allt vi gör tillsammans är mätbart. Vi levererar givetvis effekt- och kampanjdata samt ger konkreta förslag för framtida iterationer.

KONTAKT

Så når du oss

Vid förfrågningar gällande:

Samarbete

Press

Suzan Hourieh Lindberg, VD/Strategi
suzan@thesocialfew.com
073-504 36 84

David Khabbazi, Vice VD/Digital Strategi
david@thesocialfew.com
070-368 58 11

Zilan Lawan, Affärsutvecklingschef/Ledarskap
zilan@thesocialfew.com
073-635 28 26

Nyhetsbrev

Prenumerera
inkluderande insikter

Framför oss ligger nu de lata sommardagarna. Har semestern börjat så är du precis i...
The Social Few AB ı Org. 559209-8247 ı Klarabergsviadukten 63, Stockholm ı hello@thesocialfew.com
©The Social Few AB 2020