The Social View med Neba Al Mayahi

Du har troligen hört om TEINT, det väldigt omtalade bolaget som har fokus på inkluderande konsumentprodukter. Idag möter vi grundaren och vd:n som berättar för oss hur inkludering är en naturlig del i både organisation och inte minst, i produktutvecklingen. Vi möter ingen annan än Nebe Al Mayahi.

Vi börjar med en viktig fråga: Inkludering, jämlikhet, representation, vad handlar det om för dig i slutändan?

Att ta tillvara på den mångfald som finns i vårt samhälle och skapa en miljö där olika perspektiv och behov tas i beaktande, detta är också grundstenarna som mitt bolag TEINT byggdes på.

Många pratar om inkludering men få lyfter det faktum att inkludering ser olika ut och görs på olika sätt, lite beroende på vilken bransch man är i och/eller vilket yrke man har. Hur inkluderar man fler perspektiv och blir mer tillgänglig för fler i just den bransch du verkar i?

Oavsett vilken bransch man arbetar inom är det viktigt att se på inkludering från dess bredare bemärkelse, inkludering när det kommer till kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation och så mycket mer. Min ambition är att förändra konsumentbranschen genom att designa inkluderande och hållbara produkter utformade för ett samhälle av mångfald. Idén om plåster i olika hudtoner är bara början på resan, det finns så många helt vanliga konsumentprodukter som behöver en makeover för att bli mer tillgängliga för fler.

Hur gör ni för att agera inkluderande, inifrån och ut?

Inkludering och hållbarhetstänket är i vårt DNA och genomsyrar hela verksamheten. Alla på TEINT, våra samarbetspartners och konsulter arbetar med att tänka, agera och tillverka med inkludering, hållbarhet och design som ledord. Att bygga ett team som representerar vårt samhälle är en självklarhet och ett bra första steg. Men här måste man vara kreativ i hur man kan bedriver en inkludernade verksamhet. Vi har t.ex. valt att samarbeta med Kriminalvården där intagna paketerar våra plåster förpackningar. Detta är ett aktivt val för att just arbeta med inkludering, att ge människor en chans till sysselsättning och erfarenhet som förhoppningsvis kommer att gynna dem i framtiden.

Vad kan du och personer i din ställning göra för att vara en del av lösningen?

Jag hoppas att jag genom mitt arbete kan inspirera en föråldrad bransch att börja erbjuda vardagsprodukter som passar alla. Vi vill visa att inkluderande produkter också är en lönsam verksamhet och påvisa att detta är vad konsumenter kräver och efterfrågar. Bolag och företagsledare måste förstå att inkludering är vad hållbarhet var för 15-20 år sedan, att inkludering är det nya hållbara. Det är något som alla bolag oavsett bransch måste arbeta aktivt med för att fortsätta vara innovativa och överleva.

Vilka är dina förebilder när det kommer personer som banar vägen för andra genom att vara generös med sin kunskap, nätverk och som öppnar dörrar där det tidigare varit stängt?

Jag har haft privilegiet att omgivas av fantastiska människor under min karriär. Negin Tagavi som idag är vice VD på Fryshuset är en riktig inspirationskälla för mig och någon jag ser upp till, både som yrkeskvinna och medmänniska. Vi arbetade ihop på Utrikesdepartementet och sedan var vi båda utstationerade på svenska ambassaden i Bagdad där vi jobbade med uppbyggnaden av ett efterkrigs Irak, från ett humanitärt, politiskt och affärsperspektiv. Negin var inte bara generös med sin kunskap och nätverk, hon är också en person som arbetar outtröttligt för människors lika värde, vilket är något jag beundrar. Jag har också arbetat i Saudiarabien med flera företagsledare som skapat en miljö för kvinnor att kunna arbeta men fortfarande leva upp till de krav landet ställer på arbetande kvinnor, t.ex. att ha separata avdelningar för kvinnor och män på arbetsplatsen. Dessa företagsledare gör också det lättare för kvinnorna att arbeta genom att erbjuda förskola i samma kontorsbyggnad, just för att få livet som arbetande mamma att gå ihop. Här måste vi ha i åtanke att könsrollerna där ser helt annorlunda ut än i västvärlden. Jag tror dessa företagsledare verkligen banade vägen för det utvecklingsarbete som idag sker i landet där många av dessa lagar och regler luckras upp. Initiativ som dessa inspirerar mig och något jag bär med mig i mitt dagliga arbete med TEINT.

FAKTARUTA

Namn: Nebe Al Mayahi

Känd som/för: Grundare av TEINT

Född: Bagdad, Irak 1987

Uppvuxen: Vivalla i Örebro

Bor: Stockholm och Dubai

Utbildningsbakgrund: Juridik med internationell inriktning vid Örebro Universitet

Yrkesbakgrund: Management Consultant, Diplomat

Drömmer om: Att kurera en konstutställning och att skriva en bok om beduinska kvinnors ansiktstatueringar

RELATED STORIES