COVID-19

Vad vi kan göra

Vi på The Social Few följer aktivt utvecklingen gällande Covid-19 och arbetar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer med försiktighetsåtgärder för att minimera smittspridning i samhället, både hos oss internt men även bland Sveriges största minoritetsgrupper.

Vårt informationsarbete fortsätter tillsammans med våra uppdragsgivare där vi på ett digitalt och språkanpassat sätt arbetar för att minska desinformation i sociala kanaler och samtidigt ökar tillit till officiella aktörer. Under rådande omständigheter genomför vi därför dagliga omvärldsbevakningar utifrån inkluderingsfrågor på flera språk.

Vi samverkar gärna för att på ett digitalt mätbart sätt nå, informera och aktivera Sveriges största minoritetsgrupper.

Vi kan bidra med:

 1. INNEHÅLL - Landningssidor med innehåll på engelska, arabiska, farsi, somaliska, spanska och svenska.
 2. RÄCKVIDD - Mätbara informationskampanjer på upp till sex språk via sociala medier med uppdragsgivare som avsändare.
 3. STRATEGI - Digitala strategier, kampanjplanering, medieköp, lansering, iteration, moderering samt analys av respektive aktivitet.

Våra informationskampanjer når stora språkgrupper och driver relevant trafik till aktuella landningssidor med officiell information.

VAD VI GÖR

Tillväxt genom
data-driven
inkludering

Insikter

Idag saknas djupare insikter om minoritetsgrupper. Rapporter saknar ofta relevant data från de grupper vi ofta talar om men sällan med - svenskar med utländsk bakgrund samt utrikes födda. Allra vanligast är att vi saknar röster från de som i allra största utsträckning behöver bli hörda - innan vi fattar beslut åt deras vägnar.

Via våra egenutvecklade digitala metoder genomför vi kvantitativa undersökningar bland arabisk-, persisk-, somalisk-, spansk-, polsk- och engelsktalande minoritetsgrupper i Norden. 

Insikterna kan både leda till effektiva insatser med syftet att stärka relationen med minoritetsgrupper i extern kommunikation, marknadsföring, affärsutveckling, medborgardialoger eller varumärkesinsatser. Vi startar alltid våra samarbeten med insiktsarbete med syftet att inte skjuta brett i kommande strategier och uttag tillsammans med våra uppdragsgivare. 

Våra undersökningar är språkanpassade, randomiserade och GDPR-säkrade. Vi har möjlighet att göra undersökningar lokalt, regionalt eller nationellt. På så sätt kan vi skapa insikter och rapporter med minst 95 procents konfidens med fokus på de målgrupper vi alldeles för ofta talar om men inte med. 

MARCOM

Sveriges demografi har under kort tid förändrats. Idag har 20 % av Sveriges befolkning en annan modersmål än svenska. Över 25 % har utländsk bakgrund. Cirka 500 000 pratar arabiska, som är Sveriges näst största språk efter svenska.

Som analysbyrå med digital spetskompetens använder vi insikter och egna datapunkter för att skapa mätbara kampanjer och uttag som når, engagerar och aktiverar minoritetsgrupper på ett effektivt sätt via sociala medier. På så sätt har vi upp till 98 procent penetration bland exempelvis arabisk- somalisk- och persisktalande grupper i Sverige. Något vi är unika med i Norden. 

Vi hjälper dig med:

 • Digitala strategier för att på ett målgruppsanpassat sätt nå och aktivera minoritetsgrupper - lokalt, regionalt eller nationellt.
 • Digitala uttag, aktiveringar och kampanjer i sociala medier med ett median CTR på 20% på Facebook och Instagram. Vi har ett iterativt förhållningssätt med fokus på konvertering.
 • A/B-testa innehåll på flera språk samt mäta kommunikationens påverkan hela vägen till konvertering.
 • Språk- och målgruppsanpassning av innehåll / landningssidor som vi sedan kommunicerar och informerar vidare till aktuella målgrupper.
 • Föreläsningar kring inkluderande kommunikation och marknadsföring. 
Perspektivdata

Vår erfarenhet visar att insikter leder till mer effektiva och samtidigt kostnadseffektiva uttag. Därför hjälper vi er mäta de perspektiv ni har, de ni saknar och behöver för att kunna skapa bästa möjliga tjänster, produkter, kommunikation och information. 

Vi vet också att hög perspektivtäthet i kombination med inkluderande ledarskap leder till tio gånger högre innovationstakt. 

The Social Few mäter perspektivdata med syftet att:

Framtidssäkra er

Vi optimerar team, avdelningar och/eller hela organisationer för att sedan hitta hållbara inkluderingslösningar som löser de reella utmaningar ni har. På så sätt kan ni budgetera för sådant som gör verklig skillnad för era medarbetare och er som organisation.

Optimera era rekryteringsprocesser

vi identifierar potentiella symptom i rekryteringsprocesser för att sedan kartlägga vilka perspektiv som läcker i rekryteringen av nya talanger samt varför. Vi ger därefter rekommendation på lösningar.

Certifiera er

efter mätning har ni möjlighet att certifiera er i den grad perspektivtäthet er organisation har samt ge rekommendationer på hur ni kan uppnå hög perspektivtäthet - reell mångfald. Certifieringen kommer kunna användas i employer branding syften samt som legitimitet när ni söker finansiering, partners och kunder. Vi vet att bolag med hög perspektivtäthet har lättare att attrahera både talanger och kunder.

Ledarskap

Idag lever vi under konstant förändring med en hög osäkerhet kring vad som komma skall - samtidigt som komplexiteten ökar. Skillnaden idag är att förändringshastigheten är betydligt högre än tidigare, samtidigt som vikten av det livslångt är en avgörande faktor. 

För att framtidssäkra organisationer idag är innovation kritiskt, både på individuell nivå men också i team. Forskning visar idag att inkluderande ledarskap tillsammans med psykologisk trygghet leder till ökad innovation*. Även våra tester visar att det inte räcker med mångfald/perspektivtäthet vid innovation i tex. ett team om inkluderande ledarskap inte är närvarande.

Vi hjälper organisationer att utveckla det inkluderande ledarskapet i alla led med hjälp av våra metoder som bottnar i aktuell forskning främst kopplat till insikter om hjärnans påverkan. Våra metoder hjälper er att  förstår varför inkludering inte är så lätt som vi kanske tror - men däremot fullt görbart. 

The Social Few erbjuder:

 • Utbildningar
 • Workshops 
 • Föreläsningar
 • Chefs-coaching & mentorskap

* Javed, B. & Naqvi, S. & Khan, A. & Arjoon, S. & Tayyeb, H. (2017) Impact of inclusive leadership on innovative work behavior. 

The Social Few 2020
HUR VI GÖR

Vår metod

DATA

Vi samlar och analyserar relevant information via öppna källor samt genom egna kvantitativa undersökningar med Sverige största minoritetsgrupper.

INSIKTER

Uppgifterna förfinas sedan till relevanta insikter som anpassas för det aktuella uppdraget.

STRATEGI

Baserat på insikter hjälper vi dig att utveckla fungerande strategier med fokus på reell digital konvertering och faktisk påverkan.

AKTIVITETER

Vi skapar och lanserar mätbara uttag för aktivering av de personer och målgrupper du vill nå och påverka, internt som externt.

PÅVERKAN

Allt vi gör tillsammans är mätbart. Vi levererar givetvis effekt- och kampanjdata samt ger konkreta förslag för framtida iterationer.

KONTAKT

Så når du oss

Vid förfrågningar gällande:
Press

Suzan Hourieh Lindberg, VD/Strategi
suzan@thesocialfew.com
073-504 36 84

David Khabbazi, Vice VD/Digital Strategi
david@thesocialfew.com
070-368 58 11

Zilan Lawan, Affärsutvecklingschef/Ledarskap
zilan@thesocialfew.com
073-635 28 26

Nyhetsbrev

Prenumerera på
inkluderande insikter

VAD VI GÖR   •   HUR VI GÖR   •   KONTAKT

The Social Few AB ı Org. 559209-8247 ı Regeringsgatan 29, Stockholm ı hello@thesocialfew.com
©The Social Few AB 2020