OM OSS

En ny slags byrå

The Social Few är en data-driven tillväxtbyrå med digital spetskompetens som arbetar för ett mer inkluderande Sverige.

Vårt fokus ligger på minoritetsgrupper och icke normativa perspektiv för att bättre framtidssäkra organisationer genom att inkludera fler perspektiv och spegla det samhälle vi lever i. 

Vi initierades 2016 som en tankesmedja med syftet att utveckla ett HUR i mångfaldsarbete. År 2019 gick vi ihop med den inkluderande digitala byrån IAC och blev Nordens första byrå med fokus på tillväxt med hjälp av minoritetsperspektiv via data-drivna metoder.

Vi är idag fyra grundare med diversifierade erfarenheter från olika sektorer, branscher och discipliner. Tillsammans talar vi tio språk och kommer från olika delar av Sverige och världen, detsamma gäller för våra partners och underleverantörer inom respektive fält eller specialistområde. 

Detta gör att vi inte enbart har kunskap och kompetens för att nå och aktivera minoritetsgrupper, utan även har djupare perspektiv för många av de komplexa målgrupper vi talar med och hjälper våra uppdragsgivare att inkludera.

Vårt arbetssätt är digitalt, iterativt och inkrementellt med fokus på att lösa reella utmaningar på ett mätbart sätt. 

VÅRA TJÄNSTER

Tillväxt genom
inkludering

Genom egenutvecklade metoder genomför vi språk- och målgruppsanpassade undersökningar, digitala dialoger och informationssatsningar gentemot den fjärdedel av Sveriges befolkning som många ofta pratar om men inte med.

Vi hjälper även olika typer av organisationer att framtidssäkra sig själva genom att utveckla högre innovationstakt och tillväxt - detta för att bli mer motståndskraftiga i förändring och säkra högre perspektivtäthet, inkluderande infrastruktur och ledarskap.

Insikter

Idag saknas djupare insikter om Sveriges minoritetsgrupper. Rapporter saknar ofta relevant data från de grupper vi ofta talar om men sällan med - svenskar med utländsk bakgrund samt utrikes födda. Allra vanligast är att vi saknar röster från de som i allra största utsträckning behöver bli hörda - innan vi fattar beslut åt deras vägnar.

Via våra egenutvecklade digitala metoder genomför vi kvantitativa undersökningar bland arabisk-, persisk-, somalisk-, spansk-, polsk- och engelsktalande minoritetsgrupper i Norden. 

Insikterna kan både leda till effektiva insatser med syftet att stärka relationen med minoritetsgrupper i extern kommunikation, marknadsföring, affärsutveckling, medborgardialoger eller varumärkesinsatser. Vi startar alltid våra samarbeten med insiktsarbete med syftet att inte skjuta brett i kommande strategier och uttag tillsammans med våra uppdragsgivare. 

Våra undersökningar är språkanpassade, randomiserade och GDPR-säkrade. Vi har möjlighet att göra undersökningar lokalt, regionalt eller nationellt. På så sätt kan vi få insikter genom rapporter med minst 95 procents konfidens och 5 procent felmarginal med fokus på de målgrupper vi alldeles för ofta talar om men inte med. 

Marcom

Sveriges demografi har under kort tid förändrats. Idag har 20 % av Sveriges befolkning en annan modersmål än svenska. Över 25 % har utländsk bakgrund. Cirka 500 000 pratar arabiska, som är Sveriges näst största språk efter svenska.

Som analysbyrå med digital spetskompetens använder vi insikter och egna datapunkter för att skapa mätbara kampanjer och uttag som når, engagerar och aktiverar minoritetsgrupper på ett effektivt sätt via sociala medier. På så sätt har vi upp till 98 procent penetration bland exempelvis arabisk- somalisk- och persisktalande grupper i Sverige. Något vi är unika med i Norden. 

Vi hjälper dig med:

  • Digitala strategier för att på ett målgruppsanpassat sätt nå och aktivera minoritetsgrupper - lokalt, regionalt eller nationellt.
  • Digitala uttag, aktiveringar och kampanjer i sociala medier med ett median CTR på 20% på Facebook och Instagram. Vi har ett iterativt förhållningssätt med fokus på konvertering.
  • A/B-testa innehåll på flera språk samt mäta kommunikationens påverkan hela vägen till konvertering.
  • Språk- och målgruppsanpassning av innehåll / landningssidor som vi sedan kommunicerar och informerar vidare till aktuella målgrupper.
  • Föreläsningar kring inkluderande kommunikation och marknadsföring. 
Perspektivdata

Vår erfarenhet visar att insikter leder till mer effektiva och samtidigt kostnadseffektiva uttag. Därför hjälper vi er mäta de perspektiv ni har, de ni saknar och behöver för att kunna skapa bästa möjliga tjänster, produkter, kommunikation och information. 

Vi vet också att hög perspektivtäthet i kombination med inkluderande ledarskap leder till tio gånger högre innovationstakt. 

The Social Few mäter perspektivdata med syftet att:

Framtidssäkra er

Vi optimerar team, avdelningar och/eller hela organisationer för att sedan hitta hållbara inkluderingslösningar som löser de reella utmaningar ni har. På så sätt kan ni budgetera för sådant som gör verklig skillnad för era medarbetare och er som organisation.

Optimera era rekryteringsprocesser

vi identifierar potentiella symptom i rekryteringsprocesser för att sedan kartlägga vilka perspektiv som läcker i rekryteringen av nya talanger samt varför. Vi ger därefter rekommendation på lösningar.

Certifiera er

efter mätning har ni möjlighet att certifiera er i den grad perspektivtäthet er organisation har samt ge rekommendationer på hur ni kan uppnå hög perspektivtäthet - reell mångfald. Certifieringen kommer kunna användas i employer branding syften samt som legitimitet när ni söker finansiering, partners och kunder. Vi vet att bolag med hög perspektivtäthet har lättare att attrahera både talanger och kunder.

Ledarskap

Idag lever vi under konstant förändring med en hög osäkerhet kring vad som komma skall - samtidigt som komplexiteten ökar. Skillnaden idag är att förändringshastigheten är betydligt högre än tidigare, samtidigt som vikten av det livslångt är en avgörande faktor. 

För att framtidssäkra organisationer idag är innovation kritiskt, både på individuell nivå men också i team. Forskning visar idag att inkluderande ledarskap tillsammans med psykologisk trygghet leder till ökad innovation*. Även våra tester visar att det inte räcker med mångfald/perspektivtäthet vid innovation i tex. ett team om inkluderande ledarskap inte är närvarande.

Vi hjälper organisationer att utveckla det inkluderande ledarskapet i alla led med hjälp av våra metoder som bottnar i aktuell forskning främst kopplat till insikter om hjärnans påverkan. Våra metoder hjälper er att  förstår varför inkludering inte är så lätt som vi kanske tror - men däremot fullt görbart. 

Vi erbjuder:

  • Utbildningar
  • Workshops 
  • Föreläsningar
  • Chefscoaching & mentorskap

* Javed, B. & Naqvi, S. & Khan, A. & Arjoon, S. & Tayyeb, H. (2017) Impact of inclusive leadership on innovative work behavior. 

HUR VI GÖR

Vår metod

DATA

Vi samlar och analyserar relevant information via öppna källor samt genom egna kvantitativa undersökningar med Sverige största minoritetsgrupper.

INSIKTER

Uppgifterna förfinas sedan till relevanta insikter som anpassas för det aktuella uppdraget.

STRATEGI

Baserat på insikter hjälper vi dig att utveckla fungerande strategier med fokus på reell digital konvertering och faktisk påverkan.

AKTIVITETER

Vi skapar och lanserar mätbara uttag för aktivering av de personer och målgrupper du vill nå och påverka, internt som externt.

PÅVERKAN

Allt vi gör tillsammans är mätbart. Vi levererar givetvis effekt- och kampanjdata samt ger konkreta förslag för framtida iterationer.

KONTAKT

Så når du oss

Vid förfrågningar gällande:
Press

Suzan Hourieh Lindberg, VD/Strategi
suzan@thesocialfew.com
073-504 36 84

David Khabbazi, Vice VD/Digital Strategi
david@thesocialfew.com
070-368 58 11

Zilan Lawan, Affärsutvecklingschef/Ledarskap
zilan@thesocialfew.com
073-635 28 26

Nyhetsbrev

Prenumerera
inkluderande insikter

Framför oss ligger nu de lata sommardagarna. Har semestern börjat så är du precis i...
Vi får ofta frågor kring nästa medverkan på events och dylikt. Detta med syftet att...
Den accelererande tekniska utvecklingen i ett växande och mångfacetterat Sverige har resulterat i ett medielandskap...
The Social Few AB ı Org. 559209-8247 ı Regeringsgatan 29, Stockholm ı hello@thesocialfew.com
©The Social Few AB 2020