VÅRA TJÄNSTER

Tillväxt genom inkludering

Vi arbetar för ett mer inkluderande samhälle och näringsliv. Vårt fokus ligger på minoritetsgrupper för att bättre framtidssäkra organisationer genom att inkludera fler perspektiv och spegla det samhälle vi lever i.

Vi står på tre ben där vi bland annat genomför externa undersökningar och dialoger, interna perspektivmätningar och tillväxtfrågor samt inkluderande digitala informationssatsningar med fokus på mätbar påverkan.

Vi baserar våra rekommendationer och implementationer på insikter från undersökningar, målgruppsanpassade dialoger, öppen data samt aktuell forskning – allt utifrån din utmaning eller hypotes.

Vårt arbetssätt är inkluderande, adaptivt och inkrementellt med fokus på att lösa reella utmaningar på kort eller lång sikt.

Interna insikter/perspektivdata

Vi vet att hög perspektivtäthet i kombination med inkluderande ledarskap leder till tio gånger högre innovationstakt. Därför hjälper vi er mäta de perspektiv ni har, de ni saknar och behöver för att kunna skapa bästa möjliga tjänster, produkter, organisation, kommunikation och information.

Läs mer om perspektivdata här!

 

Externa insikter/undersökningar

Vi genomför kvantitativa undersökningar och dialoger via våra egenutvecklade digitala metoder bland arabisk-, persisk-, somalisk-, spansk-, polsk- och engelsktalande minoritetsgrupper i Sverige. Våra undersökningar är språkanpassade, genomförda utifrån stratifierat slumpmässigt urval, anonymiserade och GDPR-säkrade.

Läs mer om våra undersökningar här!

Som en byrå med digital spetskompetens gentemot använder vi unika insikter och egna segmenteringsmodeller för att skapa mätbara kampanjer och uttag som når, engagerar och aktiverar minoritetsgrupper på ett effektivt sätt via sociala medier. På så sätt har vi upp till 98 procent penetration bland exempelvis arabisk- somalisk- och farsitalande grupper i Sverige mfl. Något vi är unika med i Norden.

Läs mer om hur vi når minoritetsgrupper digitalt här!

Vi hjälper dig med ledarskapet så att du kan leda i en inkluderande infrastruktur och i perspektivtäta organisationer.

Läs mer om inkluderande ledarskap här!

 

HUR VI GÖR

Vår metod

DATA

Vi genomför flerspråkiga digitala kvant- och kvalundersökningar med Sveriges största minoritetsgrupper, lokalt, regionalt eller nationellt. Vi genomför interna analyser och perspektivmätningar inom organisationer för att hitta insikter som leder till en hållbar och inkluderande tillväxt.

INSIKTER

Uppgifterna förfinas sedan till relevanta insikter som anpassas för det aktuella uppdraget eller utmaningen.

STRATEGI

Baserat på insikter hjälper vi dig att utveckla fungerande strategier med fokus på reell konvertering och faktisk påverkan.

AKTIVITETER

Vi skapar och lanserar mätbara uttag för aktivering av de personer och målgrupper du vill förstå, nå och påverka, internt som externt.

PÅVERKAN

Allt vi gör tillsammans är mätbart. Vi levererar givetvis effekt- och kampanjdata samt ger konkreta förslag för framtida iterationer.

UPPDRAGSGIVARE

Våra samarbeten

NYHETSBREV

Prenumerera på inkluderande insikter