The Social Few

VÅRA TJÄNSTER

Inkluderande digital tillväxt

The Social Few är en insiktsdriven digital byrå som arbetar för ett mer inkluderande samhälle och näringsliv. Vi finns för dig som vill nå, engagera och aktivera minoritetsgrupper genom språk- och målgruppsanpassade digitala aktiveringar. 

Genom egenutvecklade data-drivna metoder arbetar vi med digitala informationskampanjer och dialoger i sociala medier med fokus på unik räckvidd, konvertering, mätbar påverkan och effekt.

Vi genomför även språkanpassade kvantitativa undersökningar för att få djupare insikter om attityder och värderingar bland Sveriges största minoritetsgrupper. Något vi är unika med i Norden. 

Vi baserar våra rekommendationer på relevanta insikter från kvantitativa undersökningar och dialoger, analys av öppen data samt utifrån rådande forskning, oftast i samråd med forskare inom det aktuella fältet – allt utifrån din utmaning eller hypotes.

Vårt arbetssätt är inkluderande, digitalt, agilt och inkrementellt med fokus på att lösa reella utmaningar på kort eller lång sikt.

Som en byrå med digital spetskompetens gentemot minoritetsgrupper använder vi insikter och egna  segmenteringsmodeller för att skapa mätbara kampanjer och uttag som når, engagerar och aktiverar grupper på ett effektivt sätt via sociala medier. På så sätt har vi upp till 98 procent penetration bland exempelvis arabisk- somalisk- och farsitalande grupper i Sverige. 

Läs mer om hur vi når minoritetsgrupper digitalt här!

Externa insikter/undersökningar

Vi genomför kvantitativa undersökningar och dialoger via våra egenutvecklade digitala metoder bland arabisk-, persisk-, somalisk-, spansk-, polsk- och engelsktalande minoritetsgrupper i Sverige. Våra undersökningar är språkanpassade, genomförda utifrån stratifierat slumpmässigt urval, anonymiserade och GDPR-säkrade.

Läs mer om våra undersökningar här!

HUR VI GÖR

Vår metod

DATA

Genom målgruppsanpassade undersökningar och dialoger med olika språkgrupper får vi insikter som kan leda till en inkluderande tillväxt eller beteendeförändring.

INSIKTER

Olika typer av data analyseras och förfinas till relevanta insikter som anpassas för det aktuella uppdraget eller utmaningen.

STRATEGI

Baserat på insikter hjälper vi dig att utveckla fungerande digitala strategier med fokus på reell konvertering och faktisk påverkan.

AKTIVITETER

Vi skapar och lanserar mätbara och digitala kampanjer för aktivering av de personer och målgrupper du vill förstå, nå och påverka.

PÅVERKAN

Allt vi gör tillsammans är mätbart. Vi levererar givetvis effekt- och kampanjdata samt ger konkreta förslag för framtida iterationer.

UPPDRAGSGIVARE

Våra samarbeten

NYHETSBREV

Prenumerera på inkluderande insikter