Fem tips kring digital inkludering

Vi ger Folkhälsomyndigheten och andra aktörer fem tips för att digitalt nå och aktivera utrikes födda svenskar inför vaccin mot Covid-19.

Live från Digital@Idag

Mångfald, inkludering och delaktighet är avgörande för framtidens organisationer. Genom att inkludera fler perspektiv internt skapas bättre möjligheter för högre kreativitet, innovationstakt och tillväxt.

Påverka med dialog

Den accelererande tekniska utvecklingen i ett växande och mångfacetterat Sverige har resulterat i ett medielandskap under stark förändring.