Över 125 000 personer i Stockholms län har nåtts av kampanjen om vaccination på arabiska, somaliska och farsi.
Tillsammans med Systembolaget har vi blivit nominerande i reklamtävlingen 100-Wattaren i kategorin Employer Branding.
Vi ger Folkhälsomyndigheten och andra aktörer fem tips för att digitalt nå och aktivera utrikes födda svenskar inför vaccin mot Covid-19.