OM OSS

En ny slags byrå

The Social Few är en insiktsdriven tillväxtbyrå som verkar för inkluderande och hållbara samhällen. Vårt fokus ligger på minoritetsgrupper och icke normativa perspektiv för att bättre framtidssäkra organisationer genom att inkludera fler perspektiv och spegla det samhälle vi lever i.

Genom egenutvecklade metoder genomför vi språk- och målgruppsanpassade undersökningar, digitala dialoger och informationssatsningar gentemot den fjärdedel av Sveriges befolkning som många ofta pratar om men inte med - minoriteter.

Vi hjälper även organisationer och företag med att framtidssäkra sig själva genom att accelerera innovationstakten genom inkluderande metoder och processer - detta för att bli mer motståndskraftiga i förändring med högre perspektivtäthet, inkluderande infrastrukturer och faciliterande ledarskap.

Vi initierades år 2016 som en tankesmedja med syftet att utveckla ett HUR i mångfaldsarbete. Tre år senare gick vi ihop med den inkluderande digitala byrån IAC och blev Nordens första byrå med fokus på tillväxt med hjälp av minoritetsperspektiv via data-drivna metoder.

VÅRA TJÄNSTER

Tillväxt genom
inkludering

Vi står på tre ben där vi bland annat genomför externa undersökningar och dialoger, interna perspektivmätningar och processmätningar samt inkluderande digitala informationssatsningar med  fokus på mätbar påverkan. 

Vi baserar våra rekommendationer på insikter från undersökningar, målgruppsanpassade dialoger,  öppen data samt aktuell forskning - allt utifrån din utmaning eller hypotes.

Vårt arbetssätt är inkluderande, iterativt och inkrementellt med fokus på att lösa reella utmaningar på kort eller lång sikt. 

Mätningar & insikter

Interna insikter/perspektivdata

Vi vet att hög perspektivtäthet i kombination med inkluderande ledarskap leder till tio gånger högre innovationstakt. Därför hjälper vi er mäta de perspektiv ni har, de ni saknar och behöver för att kunna skapa bästa möjliga tjänster, produkter, organisation, kommunikation och information. 

Läs mer om perspektivdata!

Externa insikter/undersökningar

Vi genomför kvantitativa undersökningar och dialoger via våra egenutvecklade digitala metoder bland arabisk-, persisk-, somalisk-, spansk-, polsk- och engelsktalande minoritetsgrupper i Sverige. Våra undersökningar är språkanpassade, genomförda utifrån stratifierat slumpmässigt urval, anonymiserade och GDPR-säkrade.

Läs mer om våra undersökningar!

Digitala dialoger & påverkan

Som en byrå med digital spetskompetens använder vi unika insikter och egna segmenteringsmodeller för att skapa mätbara kampanjer och uttag som når, engagerar och aktiverar minoritetsgrupper på ett effektivt sätt via sociala medier. På så sätt har vi upp till 98 procent penetration bland exempelvis arabisk- somalisk- och farsitalande grupper i Sverige. Något vi är unika med i Norden. 

Läs mer om hur vi når minoritetsgrupper digitalt!

Inkluderande ledarskap

Vi hjälper dig med ledarskapet så att du kan leda i en inkluderande infrastruktur och i perspektivtäta organisationer.

Läs mer om inkluderande ledarskap!

HUR VI GÖR

Vår metod

DATA

Vi genomför flerspråkiga digitala kvant- och kvalundersökningar med Sveriges största minoritetsgrupper, lokalt, regionalt eller nationellt.

Vi genomför interna analyser och perspektivmätningar inom organisationer för att hitta insikter som leder till en hållbar och inkluderande tillväxt.

INSIKTER

Uppgifterna förfinas sedan till relevanta insikter som anpassas för det aktuella uppdraget eller utmaningen.

STRATEGI

Baserat på insikter hjälper vi dig att utveckla fungerande strategier med fokus på reell konvertering och faktisk påverkan.

AKTIVITETER

Vi skapar och lanserar mätbara uttag för aktivering av de personer och målgrupper du vill förstå, nå och påverka, internt som externt.

PÅVERKAN

Allt vi gör tillsammans är mätbart. Vi levererar givetvis effekt- och kampanjdata samt ger konkreta förslag för framtida iterationer.

KONTAKT

Så når du oss

Vid förfrågningar gällande:

Samarbete

Press

Suzan Hourieh Lindberg, VD/Strategi
suzan@thesocialfew.com
073-504 36 84

David Khabbazi, Vice VD/Digital Strategi
david@thesocialfew.com
070-368 58 11

Zilan Lawan, Affärsutvecklingschef/Ledarskap
zilan@thesocialfew.com
073-635 28 26

UPPDRAGSGIVARE

Våra samarbeten

Clients_TSF
Nyhetsbrev

Prenumerera på
inkluderande insikter

Inför sommaren 2020 skickade vi med tips på intressanta böcker och poddar för er att...
Över 125 000 personer i Stockholms län har nåtts av kampanjen om vaccination på arabiska, somaliska och farsi.
The Social Few
Org. 559209-8247 ı Klarabergsviadukten 63, Stockholm
hello@thesocialfew.com
©The Social Few AB 2021