Inför sommaren 2020 skickade vi med tips på intressanta böcker och poddar för er att...
Över 125 000 personer i Stockholms län har nåtts av kampanjen om vaccination på arabiska, somaliska och farsi.
Tillsammans med Systembolaget har vi blivit nominerande i reklamtävlingen 100-Wattaren i kategorin Employer Branding.
Vi ger Folkhälsomyndigheten och andra aktörer fem tips för att digitalt nå och aktivera utrikes födda svenskar inför vaccin mot Covid-19.
Mångfald, inkludering och delaktighet är avgörande för framtidens organisationer. Genom att inkludera fler perspektiv internt...
Den accelererande tekniska utvecklingen i ett växande och mångfacetterat Sverige har resulterat i ett medielandskap...
Vi får ofta frågor kring nästa medverkan på events och dylikt. Detta med syftet att...
Framför oss ligger nu de lata sommardagarna. Har semestern börjat så är du precis i...