Årskrönika

Även vi på The Social Few har insett vikten av att då och då stanna upp och titta tillbaka på allt vi har gjort – för att bättre blicka framåt och uppskatta allt som komma skall.

Fem tips kring digital inkludering

Vi ger Folkhälsomyndigheten och andra aktörer fem tips för att digitalt nå och aktivera utrikes födda svenskar inför vaccin mot Covid-19.