Interna insikter

Vår erfarenhet visar att nyckelinsikter leder till mer kostnadseffektiv utveckling och uttag. Därför hjälper vi er mäta de interna perspektiv ni har, de ni saknar och behöver för att kunna skapa bästa möjliga tjänster, produkter, kommunikation och information.

Våra undersökningar visar också att hög perspektivtäthet i kombination med inkluderande ledarskap leder till tio gånger högre innovationstakt.

Perspektivdata

The Social Few mäter perspektivdata med syftet att framtidssäkra organisationer, optimera rekryteringsprocesser, höja innovationstakten och säkra en hållbar tillväxt – inte minst under kristider.

Framtidssäkra er

Vi optimerar team, avdelningar och/eller hela organisationer för att sedan hitta hållbara inkluderingslösningar som löser de reella utmaningar ni har. På så sätt kan ni budgetera för sådant som gör verklig och mätbar skillnad för era medarbetare och för er som organisation.

Optimera era rekryteringsprocesser

Vi identifierar potentiella symptom i rekryteringsprocesser för att sedan kartlägga vilka perspektiv som läcker i rekryteringen av nya talanger samt varför. Vi ger därefter rekommendation på lösningar.

Vi kan hjälpa er med att:

  • Ta reda på vilka perspektiv ni har, saknar och behöver i alla delar av organisationen. Detta med syftet att identifiera potentiella förbättringsområden innan ni sätter budget för mångfalds- och inkluderingsarbetet.
  • Kvalitetssäkra era rekryteringsprocesser genom att ta reda på vilka perspektiv ni attraherar, vilka perspektiv som kommer med i olika delar av rekryteringsprocessen samt vilka som blir erbjuden jobb samt tackar ja till tjänsten.
  • Identifiera potentiellt perspektiv-läckage: Vilka perspektiv organisationen förlorar i större utsträckning än andra. På så sätt identifierar vi var ni bör rikta era inkluderingsinsatser. Detta är bäst att göra inför budgeteringsarbete.
  • Implementera hela eller delar av inkluderande infrastrukturer, baserat på behovsanalysen via perspektivdata. Syftet med implementering av den inkluderande infrastrukturen är att skapa rätt förutsättningar för hållbar tillväxt.

Kontakta oss