Påverka med dialog

Den accelererande tekniska utvecklingen i ett växande och mångfacetterat Sverige har resulterat i ett medielandskap under stark förändring.