Inkluderande ledarskap

Vi hjälper organisationer att utveckla det inkluderande ledarskapet i alla led med hjälp av våra metoder som bottnar i aktuell forskning kopplat till de insikter som idag finns i området. Våra metoder hjälper din organisation att förstå varför inkludering inte är så lätt som vi kanske tror – däremot fullt görbart och mätbart. 

Inkluderande ledare
Forskning visar att inkluderande ledarskap tillsammans med psykologisk trygghet leder till ökad innovation*. Våra egna undersökningar visar att mångfald/perspektivtäthet i kombination med inkluderande ledarskap leder till detsamma. 

För att framtidssäkra organisationer idag är innovation kritiskt, på individuell nivå givetvis men mer viktigt också i team. Ledare behöver idag aktivt jobba med att inkludera och skörda de perspektiv som finns i organisationen och förstå vikten av olika perspektiv. Som ledare handlar det idag inte om att ta alla beslut själv utan att facilitera diskussionen så att de beslut som tas speglar organisationen, målgrupper,  kunder och dylikt.

Vi arbetar för att skapa hållbara och resilienta organisationer som är inkluderande. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vårt arbetsätt. 

Utbildning

Föreläsningar

Varför är inkluderande ledarskap framtidens ledarskap och hur utvecklar man det inkluderande ledarskapet?

Vi pratar om definitionen av inkluderande ledarskap och vad forskningen visar idag. Vi beskriver hur man som ledare utvecklar sitt inkluderande ledarskap och framgångsrikt arbetar med olika perspektiv.

Workshops

En möjlighet att snabbt fördjupa sig i ämnet och med hjälp av praktiska övningar. Vi går igenom grunderna för det inkluderande ledarskapet. Vi arbetar praktiskt med verktyg som man som ledare kan använda i vardagen för att utöva ett mer inkluderande ledarskap och medvetandegöra det omedvetna.

Utbildningar

Dessa utbildningar är längre utbildningar som specialanpassats till dig i vårt samarbete. Vi arbetar med helheten i organisationen och utvecklar inkluderande hållbara ledare.

Fokus ligger på att individen utvecklas för att lyckas skapa framgång i det sammanhang denne befinner sig i.

Vi arbetar djupgående med alla delar inom det inkluderande ledarskapet och mäter utvecklingen under hela processen för att utvärdera den reella förändring som skett inom ledarskapet.

Kontakta oss