Inkluderande ledarskap

För att framtidssäkra organisationer idag är innovation kritiskt, både på individuell nivå men också i team. Ledare behöver idag aktivt jobba med att inkludera och skörda de perspektiv som finns i organisationen och förstå vikten av olika perspektiv. Som ledare handlar det idag inte om att ta alla beslut själv utan att facilitera diskussionen så att de beslut som tas speglar organisationen, målgrupper,  kunder och dylikt.

Forskning visar att inkluderande ledarskap tillsammans med psykologisk trygghet leder till ökad innovation*. Våra egna undersökningar visar att mångfald/perspektivtäthet i kombination med inkluderande ledarskap leder till detsamma. 

Vi hjälper organisationer att utveckla det inkluderande ledarskapet i alla led med hjälp av våra metoder som bottnar i aktuell forskning främst kopplat till de insikter som idag finns. Våra metoder hjälper er att förstår varför inkludering inte är så lätt som vi kanske tror - däremot fullt görbart. 

Kombinationen av ovanstående är nyckeln till hållbara och resilienta organisationer.

ayo-ogunseinde-QSoSdU13Cwc-unsplash
art-black-and-white-black-and-white-910616

The Social Few arbetar med ledarskap genom:

  • Utbildningar - Vid längre utbildningar arbetar vi med  helheten i organisationen och utvecklar hållbara ledare. Vi jobbar då oftast i grupper där individen utvecklas men också utvecklas för att lyckas skapa framgång i det sammanhang individen befinner sig i. Här kopplas även ledarens praktiska uppdrag ihop med affären/verksamheten.

  • Workshops - Detta är en möjlighet att snabbt fördjupa sig in i ämnet och med hjälp av praktiska övningar förstå vikten av det ledarskap man bedriver oavsett titel. Men också praktiska tips på hur ens ledarskap kan utvecklas till det bättre och medvetandegöra det omedvetna.

  • Chefscoaching & mentorskap - Idag coachar vi VD:ar i olika organisationer där de direkt för stöd i sitt ledarskap och sin utveckling som ledare. Beroende på utmaning anpassar vi ett upplägg som passar bäst för individen.

 

Ledarskap

Kontakta oss

Över 125 000 personer i Stockholms län har nåtts av kampanjen om vaccination på arabiska, somaliska och farsi.
Tillsammans med Systembolaget har vi blivit nominerande i reklamtävlingen 100-Wattaren i kategorin Employer Branding.
Vi ger Folkhälsomyndigheten och andra aktörer fem tips för att digitalt nå och aktivera utrikes födda svenskar inför vaccin mot Covid-19.
The Social Few AB ı Org. 559209-8247 ı Klarabergsviadukten 63, Stockholm ı hello@thesocialfew.com
©The Social Few AB 2020