FAQ – Informationskampanjer & insiktsarbete

Vilka målgrupper har ni dialog med?

De sex största minoritetsgrupperna i Norden – arabisktalande, farsitalande, somalisktalande, spansktalande, polsktalande och engelsktalande. Vi kan givetvis även nå och engagera majoritetsbefolkningen på svenska. 

Hur når ni olika målgrupper?

Vi arbetar digitalt och når målgrupper främst via sociala medier såsom Facebook, Instagram och Youtube, men även andra plattformar utifrån uppdragets utmaning och där vi kan göra störst positiv påverkan för uppdraget. 

Vad är en datapunkt?

En datapunkt är en attribut, ett intresse, ett mönster eller en attityd, exempelvis ålder, kön, familjetyp, inkomst, yrke och utbildning samt konsumtionsmönster och olika typer av värderingar.

Inför en digital lansering och segmentering använder vi cirka 1 000 datapunkter per målgrupp utifrån geografiska, demografiska och psykografiska aspekter samt beteenden. I våra datapunkter finns ingenting som berör religion eller politiska åsikter.
  

Varför det är viktigt att mäta?

Det är viktigt att mäta för att kunna skapa sig en bild av hur bra arbetet går, vilka man når och vilka man inte når för att sen kunna modifiera och iterera det i realtid. Vi kan se effektiviteten av arbetet, effekten det får samt vad det kostar.

Genom att mäta kan man exempelvis se om vi når ett segment bättre än någon annan och på så sätt antingen satsa på det eller pausa de segment som redan uppfyller målet och vi lägger budgeten på nya segment för att bredda. Helt enkelt för att se utfallet av strategi och den påverkan som ska göras. 

Vilken effekt har ni sett i ert arbete?

Då vi har en unik kombination på kompetenser såsom digital marknadsföring, data och statistik, antropologi samt ledarskap – inom olika sektorer, har vi lyckats med allt från att rekrytera med väldigt goda resultat till att engagera och aktivera våra målgrupper i informationskampanjer, med hög konverteringsgrad i samtliga uppdrag. Nyckeln för oss är att vi är måna om att alltid skapa värde för både mottagare och uppdragsgivare. Därav den höga konverteringsgraden med CTR på 16-34%.

Hur bygger ni hållbara lösningar?

För oss är det viktigt att bygga förtroende och dialog mellan kund och målgrupperna. När vi skapar kampanjer så gör vi det utifrån kundens egna plattform, t.ex. landningssida eller Facebooksida. Vi ser till att rätt målgrupper/segment hamnar i er egen plattform. På så sätt kan kunden bygga förtroende samt ”äga” målgrupperna för framtida dialoger utan att behöva ta mer hjälp av oss eller någon annan. 

Vad gör er unika?

Kombinationen av våra egenutvecklade datapunkter – som inte finns bland Facebooks ordinarie utbud. Vi är därför den enda aktör som på så enkelt sätt når, engagerar och aktiverar minoritetsgrupper med så hög precision bland de målgrupper vi når: arabisk-, somalisk-, persisk-, daritalande m.fl. Dessa datapunkter använder vi för att skapa relevant trafik till era egna landningssidor eller plattformar. Samt skapa reellt värde för våra målgrupper.

Våra kompetenser – Vi är digitala strateger, antropologer, kommunikatörer, varumärkesutvecklare, ledarskapexperter, krishanterare och statistiker, tidigare inom både offentlig sektor, näringsliv och ideella organisationer. Vi talar många språk och har hög perspektivtäthet bland våra medarbetare. Därför har vi på kort tid kunnat ta oss an stora uppdrag med mycket goda resultat. Vårt arbetssätt – lärande, agilt, mätbart och kundnära. Vi är partners med våra uppdragsgivare och ser till att vara den snabbrörliga förlängda armen som ofta efterfrågas. Allt vi gör är mätbart vilket också innebär att ni får “kvitto” på arbetet.  

Vad är CTR? Och varför är det viktigt?

CTR eller klickfrekvens är ett mått i procent som anger hur många personer i en specifik målgrupp som sett din annons och sedan valt att klicka på den En annons med 100 visningar och 10 klick har alltså en CTR på 10%. Har du en hög unik CTR så kan det betyda att dina annonser håller hög kvalitet och fungerar i målgruppen du vänder dig till. En högre CTR ger fler klick som kan innebära fler besökare till din landningssida,  större påverkan, mer försäljning eller fler leads beroende på målsättning.

En bra CTR är minst 5% beroende på digital plattform (ex Facebook, Instagram, Youtube, Google mfl.). Efter 80+ kampanjer och hundratals annonser ligger vårt median CTR på över 20% för Q2, 2020.

Varför är det viktigt att sätta konkreta CTA?

Det är viktigt att sätta konkreta “call to actions”, konverterinspunkter eller mål med dina kampanjer eller digitala uttag. Om du inte sätter konkreta CTA blir det svårt att mäta effekt och effektivitet. Detta kan du exempelvis sätta på landningssidor för att besökare ska göra ett aktiv och mätbart val, vad det är beror på den aktuella utmaningen. Genom att arbeta agilt och iterativt kan du i realtid eller med viss fördröjning se hur väl din informationssatsning eller annons fungerar. 

Vilka frågor ska vi ställa när du beställer?

Sätt effektmål! Det är viktigt att veta vad som ska göras, varför det ska göras och hur du ska kunna mäta aktiviteten som sedan görs. Ju större insikt och inblick i en specifik målgrupp desto högre sannolikhet att nå, engagera och aktivera målgruppen. Begär ut din byrås kampanjdata och håll koll på mätpunkter såsom CPM, CTR, CPC i det digitala uttaget.

Vem i organisationen brukar beställa era tjänster?

Vi får oftast beställningar direkt från ledning, kommunikations-, marknads- eller HR-avdelningar på företag eller offentliga organisationer. Detta beroende på om det är ett kommunikations-/informationsuppdrag eller HR-relaterade uppdrag. 

Hjälper ni till med språkanpassningar?

Ja. Vi har ett handplockat team som översätter, korrekturläser, språkgranskar samt arbetar med copy för exempelvis annonsbudskap etc på sex språk. Vi bygger även språkanpassade landningssidor och kan arbeta och anpassa i WordPress, Joomla eller Episerver. 

Har du fler frågor?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt