Årskrönika

Även vi på The Social Few har insett vikten av att då och då stanna upp och titta tillbaka på allt vi har gjort – för att bättre blicka framåt och uppskatta allt som komma skall.

Live från Digital@Idag

Mångfald, inkludering och delaktighet är avgörande för framtidens organisationer. Genom att inkludera fler perspektiv internt skapas bättre möjligheter för högre kreativitet, innovationstakt och tillväxt.

Påverka med dialog

Den accelererande tekniska utvecklingen i ett växande och mångfacetterat Sverige har resulterat i ett medielandskap under stark förändring.