Konsten att genomföra effektiva och inkluderande enkäter

Interaktiv föreläsning med teori, övningar samt verktyg

Det är enkelt att bygga enkäter men desto svårare att bygga enkäter som faktiskt skapar reell nytta för alla. Vare sig du väljer att genomföra en jämlikhetsenkät, perspektivundersökning eller annan enkät med syftet att få en nulägesanalys gällande både medarbetare och organisation – så gäller det att bygga frågebatteri och analys med värdefullt innehåll. Denna kurs är för dig som vill lära dig konsten att skapa och effektivisera enkäter kopplat till medarbetare och organisation. Även för dig som vill bli en bättre beställare av denna typen av tjänst.

Innehåll:

  • Hur ser processen ut för framtagning av en effektiv enkät?
  • Hur kan förankringen internt se ut och vilka utmaningar kan du stöta på samt hur löser du dem?
  • Hur identifierar du vilka frågor du bör ställa?
  • Juridik vs företagskultur och bekvämlighetszoner
  • Hur får du fram relevanta insikter av det data du samlar in?
  • Hur beställer du insiktstjänster av detta slag och hur ser ett due diligence arbete inför val av leverantör ut?

Efter önskemål om att ses fysiskt håller vi detta kurstillfälle i centrala Stockholm hos oss på WeWork. Vi återkommer med fler tillfällen för kurs digitalt samt kurser på engelska.

Fullbokat

Torsdag 25 augusti

kl. 09:00-13:00

Max antal deltagare

10

Tid

4 timmar

Plats

WeWork, Stockholm

Utbildare

The Social Few

Pris

12 990 SEK*
* (exkl. moms). Anmälan är bindande, men inte personlig. Vid frågor kontakta oss på academy@thesocialfew.com

Anmälan

Vem är kursen för?

Dig som jobbar i en medelstor eller stor organisation, oavsett bransch eller sektor. Du kanske jobbar inom/med HR, analys och insikter, är avdelningschef eller sitter i ledningen. Du kan också sitta i en styrelse och vill få kunskap kring hur ni i styrelsen ska navigera era satsningar kring inkludering.