TSF Academy

Nyckelinsikter om din organisation och interna resurser leder till en mer kostnadseffektiv utveckling och uttag – men framförallt en  produktiv arbetsmiljö där alla får känna tillhörighet och delaktighet. Därför är det viktigt att mäta och förstå de interna perspektiv som din organisation har. Men också de perspektiv ni saknar och behöver för att kunna skapa och bibehålla kultur och struktur som möjliggör en inkluderande och effektiv organisation.

Vem är kursen för?

Kursen är för dig som jobbar i en medelstor eller stor organisation, oavsett bransch eller sektor. Du jobbar troligen med rekrytering och/eller talent acquisition. Du kanske också sitta i en styrelse och vill få kunskap kring hur ni i styrelsen ska navigera era satsningar kring inkludering.

Datum:
Onsdag 24 augusti
Tid:
09:00-13:00
Plats:
WeWork, Stockholm

Vem är kursen för?

Kursen är för dig som jobbar i en medelstor eller stor organisation, oavsett bransch eller sektor. Du kanske jobbar inom/med HR, analys och insikter, är avdelningschef eller sitter i ledningen. Du kan också sitta i en styrelse och vill få kunskap kring hur ni i styrelsen ska navigera era satsningar kring inkludering.

Datum:
Torsdag 25 augusti
Tid:
09:00-13:00
Plats:
WeWork, Stockholm

Vem är kursen för?

Kursen är för dig som jobbar i en medelstor eller stor organisation, oavsett bransch eller sektor. Du kanske jobbar inom/med HR, marknad, growth, analys och insikter, är avdelningschef eller sitter i ledningen. Du kanske också sitta i en styrelse och vill få kunskap kring hur ni i styrelsen ska navigera era satsningar kring inkludering.

Datum:
Fredag 26 augusti
Tid:
09:00-13:00
Plats:
WeWork, Stockholm